Nejčastější dotazy

 

1) Kdo provozuje portál www.zajistenedluhopisy.cz? 

Portál je provozován společností Zajištěné dluhopisy s.r.o.

2) Kdo zajišťuje úschovní účet a předání dluhopisů upisovatelům? 

Úschovní účet a předání dluhopisů upisovatelům po jejich vydání zajišťuje advokátní kancelář Satke & Škorpil. Je tak zajištěno, že do okamžiku vydání dluhopisů jsou peníze investorů bezpečně uloženy na úschovním účtu. Každý případ má svůj jedinečný úschovní účet. V případě, že by k vydání dluhopisů nedošlo, budou veškeré složené částky navráceny zpět na účty, ze kterých byly na úschovní účet složeny. Advokátní kancelář je pojištěna na 100.000.000,- Kč. 

3) Jak jsou Vámi nabízené dluhopisy zajištěny? 

Každý z emitentů je povinen vystavit blankosměnku ve prospěch společnosti Reciprocity s.r.o. jako agenta pro zajištění. V případě, že by z jakéhokoli důvodu nedošlo ke splacení úroků nebo jistiny dluhopisu, bude agent pro zajištění zastupovat majitele dluhopisu a využije veškeré dostupné prostředky pro uplatnění jejich práv. A to včetně podání návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu nebo realizace prodeje blankosměnky třetí osobě podle toho, jaký způsob přinese nejlepší zhodnocení pro majitele dluhopisů. 

Dle rozhodnutí emitenta při emisi mohou být dluhopisy zajištěny rovněž dalšími zajišťovacími instituty jakým je například zástavní právo. Konkrétní zajištění každé emise najdete v emisních podmínkách. 

Emitent a jeho společníci se zároveň zavazují neměnit vlastnickou strukturu a statutární orgán emitenta.