JAK KOUPIT

 

1) Nejprve si vyberete dluhopisy, které Vás zaujaly a o které máte zájem. Snažíme se pro Vás vybírat širokou paletu prověřených emitentů a jimi vydávaných dluhopisů, abyste si mezi nabídkou mohli vybrat tu pravou investici pro Vás. Jakmile Vás nějaký dluhopis zaujme, vyplňte a odešlete nezávaznou objednávku, na jejímž základě Vás budeme kontaktovat prostřednictvím emailu nebo se Vám ozve telefonní operátor.

2) Na základě Vámi zadaného kontaktu se Vám co nejdříve ozveme se shrnutím Vaší objednávky a se žádostí o upřesnění zákonem vyžadovaných údajů pro vydání Vašeho dluhopisu a výběru, jakým způsobem chcete obdržet dluhopisy. Zákonem vyžadovanými ůdaji pro každého budoucího majitele dluhopisu jsou: jméno a příjmení, datum narození, bydliště a bankovní spojení pro výplatu dluhopisu a jeho výnosů.

3) Poté, co podle předchozího kroku dojde k doplnění údajů, bude mezi Vámi a emitentem uzavřena smlouva o úpisu s tím, že tato smlouva nabude účinnosti zaplacením ceny Vámi upsaných dluhopisů na úschovní bankovní účet vedený u advokátní kanceláře výlučně pro úhradu emisního kurzu dluhopisů. Na úhradu máte 7 dnů. Pokud v této lhůtě nedojde Vámi upsaná částka na úschovní bankovní účet, smlouva se ruší, aniž by Vám z toho plynuly nějaké další závazky nebo penále.

Veškeré platby u vydání dluhopisů prochází přes úschovní bankovní účet, který zajišťuje, že s Vašimi penězi bude emitent moci disponovat až po vydání dluhopisů. Advokátní kancelář je pojištěna na 100.000.000 Kč.

4) Jakmile bude upsána dostatečná finanční částka (shromážděné prostředky na úschovním účtu) a emitent se rozhodne vydat dluhopisy, dojde k převodu peněz z úschovního účtu na účet emitenta a k vydání dluhopisů. Vaše dluhopisy Vám budou zaslány doporučenou poštou do vlastních rukou nebo si je můžete vyzvednout osobně v advokátní kanceláři SATKE & ŠKORPIL advokátní kancelář, s.r.o. na adrese Na Příkopě 1047/17, Staré Město, Praha 1 v úředních hodinách. V případě, že by nedošlo ve lhůtě pro upsání ke shromáždění dostatečné výše finančních prostředků nebo se emitent rozhodnul dluhopisy nevydat, budou Vám Vaše investované prostředky bezodkladně vráceny na účet, ze kterého byly uhrazeny.

A to je k nákupu vše - po převzetí jste majiteli Vámi vybraného dluhopisu.

 

PO NÁKUPU

 

1) Úroky a finální splacení dluhopisu budou zasílány bezhotovostně na Vámi zadaný bankovní účet. Žádné další úkony není třeba dělat.

2) Splatnost úroků z dluhopisu je vždy stanovena čtvrtletně. Data výplaty jsou 1. leden, 1. duben, 1. červenec a 1. říjen každého roku. Aby mohlo dojít k výplatě ve stanoveném termínu, je důležité mít napaměti skutečnost, že rozhodné datum pro výplatu je vždy 20. den předcházejícího měsíce. Úroky tedy obdrží ten, kdo je vlastníkem dluhopisu k tomuto dni.

3) Dluhopis můžete v průběhu jeho platnosti bez omezení prodat. Pozor, o prodeji je nutné informovat emitenta, jinak nový vlastník nebude moci uplatňovat práva vyplývající z dluhopisu.

4) K datu splatnosti Vám bude dluhopis emitentem splacen v celé výši.

5) Všechny dluhopisy vydané a inzerované prostřednictvím našich stránek jsou zajištěny minimálně směnkou vydanou emitentem. U jednotlivých dluhopisů může být zajištění zvýšeno např. zástavou nemovistosti - konkrétní zajištění je vždy uvedeno v emisních podmínkách. V případě prodlení s úhradou výnosů nebo ceny dluhopisu tedy jako agent pro zajištění zahájíme právní vymáhání dluhu.