PARAMETRY EMISE

Společnost Enviton je jedním z klíčových hráčů ve velkoobchodu s dřevěnými peletami s řadou odběrných míst a dopravou po celé České republice. Pro nabídku ještě více konkurenceschopných cen využíváme rozdílu v cenách mimo sezónu a těch sezónních. Naši nákupčí hledají po celé Střední i Východní Evropě ty nejlepší dodavatele, od kterých nakupují za nejlepší mimosezónní ceny. Společnost Enviton pak díky možnosti využití rozsáhlých skladových kapacit rozmístěných na strategických místech celého Středočeského kraje uskladní zásoby tak, aby je mohla se ziskem prodávat přímo v topné sezóně.


INVESTICE/VÝNOS


VÝNOS

každý rok


JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU 50 000 Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE 50 000 Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE 5 000 000 Kč
ÚROK 6.5 % p. a.
VÝPLATA ÚROKU kvartálně od 1.10.2018
DATUM SPLATNOSTI 31. 12. 2020
MOŽNOST PŘEDČASNÉHO ODKUPU ano
STAV EMISE Úpis zahájen

PROSTŘEDKY VYUŽIJEME NA:

NÁKUP PALIV ZA PŘEDSEZÓNNÍ CENY V ČR I V ZAHRANIČÍ
DALŠÍ ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍ A SKLADOVÉ KAPACITY

PROSTŘEDKY ZHODNOTÍME:

ROZDÍL CEN V TOPNÉ SEZÓNĚ A MIMO NI TVOŘÍ AŽ 25 %

DETAILNÍ INFORMACE O EMISI

EMITENT Hotely Orlické hory s.r.o.
NÁZEV EMISE PROFINANCOVÁNÍ SEZÓNNÍHO PŘEDZÁSOBENÍ PELETKAMI
CELKOVÝ OBJEM EMISE 5 000 000 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA 50 000 Kč
ÚROK 6.5 % p. a.
VÝPLATA ÚROKU kvartálně od 1.10.2018
EMISNÍ KURZ 50 000 Kč
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ 01. 09. 2019
DATUM SPLATNOSTI 31. 12. 2020
MOŽNOST PŘEDČASNÉHO ODKUPU ano
FORMA DLUHOPISU Cenné papíry na řad
PODOBA DLUHOPISU Listinný cenný papír
TYP NABÍDKY Veřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISU Povolena - omezena
STAV EMISE Úpis zahájen
EMISNÍ PODMÍNKY PDF ke stažení