PARAMETRY EMISE

Okolí Čáslavi je významným logistickým trhem a jako takový je předmětem našeho intenzivního zájmu. Modernizace logistického areálu poskytuje skvělou příležitost pro růst v regionu s vysokou poptávkou po prostorách. Logistické centrum Ministorage Čáslav je jedním z nejúspěšnějších parků našeho portfolia, v současné době je výhradně užíván jako prostor pro výrobu a skladování v halách i na zpevněných venkovních plochách. Tento park nám umožní vyhovět rostoucí potřebě našich zákazníků expandovat do klíčových oblastí Středočeského kraje na ose Praha - Kolín - Jihlava.


INVESTICE/VÝNOSJMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU 10 000 Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE 100 000 Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE UPSÁNA CELÁ ČÁSTKA
ÚROK 6.5 % p. a.
VÝPLATA ÚROKU 12/2022
DATUM SPLATNOSTI 31. 12. 2022
MOŽNOST PŘEDČASNÉHO ODKUPU ano
STAV EMISE Vyprodána

PROSTŘEDKY VYUŽIJEME NA:

PROSTŘEDKY ZHODNOTÍME:


DETAILNÍ INFORMACE O EMISI

EMITENT MINI STORAGE s.r.o.
NÁZEV EMISE FINANCOVÁNÍ MODERNIZACE LOGISTICKÉHO AREÁLU
CELKOVÝ OBJEM EMISE 5 000 000 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA 10 000 Kč
ÚROK 6.5 % p. a.
VÝPLATA ÚROKU 12/2022
EMISNÍ KURZ 10 000 Kč
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ 31. 12. 2017
DATUM SPLATNOSTI 31. 12. 2022
MOŽNOST PŘEDČASNÉHO ODKUPU ano
FORMA DLUHOPISU Cenné papíry na řad
PODOBA DLUHOPISU Listinný cenný papír
TYP NABÍDKY Veřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISU Povolena - omezena
STAV EMISE Vyprodána
FINANCOVÁNÍ MODERNIZACE LOGISTICKÉHO AREÁLU